Brief aan leden Update N201

Beste leden,

Graag praten wij jullie via deze mail bij over de ontwikkelingen rond de N201 en de laatste stand van zaken.

Standpunt
Dankzij jullie reacties en ideeën op de thema avond in november, via de mail en op allerlei andere plekken de afgelopen weken, hebben we een constructief standpunt kunnen innemen richting de overheid. Omdat op de thema avond en de weken daaromheen duidelijk werd dat Vreeland voor het overgrote deel een sterke voorkeur heeft voor een bepaalde denkrichting konden wij een duidelijke brief aan de Provincie sturen. Die brief wordt meegenomen in het advies van de ambtenaren aan het provinciebestuur. (Zie bijlage 1)


In reactie op de brief van de Dorpsraad Loenen met de vraag om het proces voorlopig op te schorten, heeft de provincie al wel laten weten dat ze geen reden ziet om het besluit uit te stellen. (Zie bijlage 2). Wij begrijpen die redenering en vinden dat zolang wij zorgen dat onze inbreng steeds op verschillende plekken naar voren wordt gebracht én meegenomen, het voorgenomen traject zo door kan gaan.

We zorgen ook via andere wegen dat onze reactie wordt gehoord. In de stuurgroep-N201 vergadering eind november heeft onze wethouder, Jeroen Willem Klomps, onze punten ook ingebracht. Naar die inbreng werd volgens Klomps goed geluisterd. De wethouder heeft een goed gevoel over de vergadering en hoe er naar ons tracé wordt gekeken en rekening met de punten van Vreeland wordt gehouden.
Verder hebben we ook contact met gemeenteraadsleden en statenleden.

Besluit
Begin januari zal de gedeputeerde van verkeer, onder andere op basis van dat ambtelijke advies en de stuurgroep inbreng, beslissen welke denkrichting zijn voorkeur heeft en hij verder wil onderzoeken. Dat gaat hij vervolgens voorleggen aan de Provinciale Staten. Wat we tot nu toe horen over de kant die het op lijkt te gaan zijn we voorzichtig positief.

Inspraak
Een volgend belangrijk moment is 28 januari. Dan vergadert de commissie mobiliteit van de Provinciale Staten over het voorkeursbesluit van het provinciebestuur. De statenleden moeten uiteindelijk voor of tegen het plan van de gedeputeerde stemmen. Dus ook de Provinciale Staten hebben invloed op de keuze voor een denkrichting en hoe die verder wordt uitgewerkt. Betrokkenen krijgen tijdens die vergadering ook de kans om in te spreken. Een moment om ons te laten horen dus! https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/vergaderingen/Commissie-Milieu-Mobiliteit-en-Economie/2019/28-januari/13:00

En dan
Ook na de provinciale staten vergadering komen er nog veel mogelijkheden om punten in te brengen en mee te denken. Er komen zogenoemde ontwerpateliers, ook speciaal voor Vreeland, waar wij kunnen vertellen hoe wij vinden dat het eruit moet gaan zien. Die inbreng is ontzettend belangrijk. Want ook als er begin januari voor één denkrichting wordt gekozen kan die denkrichting dankzij de bouwstenen nog alle kanten op. Het kan dan nog steeds vier-baansweg met 80 km/u worden. Of een  twee-baansweg met 60 km/uur blijven. Wel of geen aquaduct? Geluidswallen? Kortom, alles is dan nog mogelijk. Dus het belang van onze inbreng wordt de komende periode alleen maar groter.

Dit proces gaat nog een hele tijd duren en ook als er besluiten worden genomen en gewerkt gaat worden zal waarschijnlijk niet alles in één keer gaan. Volgens wethouder Klomps wordt dit een bewegend traject waarin knelpunten stap voor stap worden opgelost. Als de aanpak van een bepaald knelpunt (onvoorziene) gevolgen blijkt te hebben voor een ander punt zal ook dat (later) worden aangepakt.

Wie kan ons helpen?
In die ontwerpateliers kan iedereen meedoen en gehoord worden. Wij willen wel graag vooraf doorgaan met punten inbrengen zoals we nu doen. En op nog vollere kracht dan we al doen. Daarom zijn we op zoek naar dorpsgenoten die expertise hebben die hier van pas kan komen. Ben je een goede lobbyist? Heb je juridische kennis die hier van pas komt? Ervaring met planologie? Met geluids- of omgevingsonderzoek? Of iets anders wat kan bijdragen, heel graag je reactie naar dit mailadres!

Wij zullen jullie in de toekomst op deze manier op de hoogte blijven houden van de ontwikkelingen. Mocht je vragen hebben of iets willen inbrengen, mail ons vooral!

Hartelijke groet namens het gehele Dorpsraadbestuur,
Myrthe Buitenhuis

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*